Rezervacija hotela

1. Popunite formu ispod vile sa željenim podacima.

2. Po prijemu Vašeg upita, naš tim proverava mogućnost smeštaja prema Vašim zahtevima. Nakon toga Vam šaljemo Prijavu za aranžman, i potatke za uplatu avansa.

3. Po prijemu Prijave za aranžman, potrebno je da je popunite, a avans uplatite u najbližoj pošti ili banci. Prijavu za aranžman nam dostavljate mail-om.

4. Nakon dobijene Vaše Prijave za aranžman, pristupamo izradi Ugovora o putovanju, potvrdi rezervacije, koje Vam šaljemo mail-om, ili poštom, čime je vaša rezervacija završena.

 

Specijalne ponude

Hoteli Athos 2017